W naszym kraju ukształtował się model gospodarki oparty na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które są siłą napędową naszego rynku i to właśnie tego rodzaju firmy wytwarzają największy procent produktu krajowego brutto.

Szkolenia bhp to w Polsce dość rzadki pomysł na rozwijanie własnej przedsiębiorczości

szkolenia bhpProblem jednak jest w tym, że te firmy najczęściej zostają małymi i średnimi przedsiębiorstwami i w pewnym momencie ich rozwój jest bardzo szybko wyhamowywany. W naszym kraju nie ma aktualnie żadnej marki, która byłaby rozpoznawalna przynajmniej na kontynencie Europejskim. Kiedyś byliśmy w stanie produkować przynajmniej samochody z którymi byliśmy kojarzeni, a nasze maluchy i duże fiaty jeździły nie tylko po Polsce, ale były jednymi z najpopularniejszych samochodów w Chinach. Obecnie jednak widzimy ogromny zastój gospodarczy nie tylko w naszym kraju, ale na dobrą sprawę jest to zjawisko widoczne w zdecydowanej większości krajów Europy, która jeszcze niedawno miała znacznie silniejszą pozycję ekonomiczną niż obecnie. O ile kiedyś Europa próbowała gonić Stany Zjednoczone, to od paru lat została przegoniona przez Chiny. Polska dążyła do tego, aby być podobną potęgą jak Niemcy, ale do ich sukcesu gospodarczego nie zbliżyła się nawet w połowie pomimo miliardów euro pompowanych z funduszy unijnych. Panuje błędne przekonanie jakoby to bogactwo brało się z dotacji. Tymczasem bierze się ono tylko i wyłącznie z ciężkiej pracy. Zniszczenia po drugiej wojnie światowej nie zostały naprawione z pieniędzy planu Marshalla, lecz było to możliwe dzięki wolnemu rynkowi, którego teraz bardzo brakuje. Wszędzie mamy widoczny interwencjonizm państwowy. Widać to szczególnie w stosunku pracy. Pracodawca ma szereg wyssanych z palca obowiązków. Musi każdego pracownika wysyłać na szkolenia bhp częstochowa , zapewniać mu odzież robocza, buty robocze urgent i rękawice robocze. Musi również mu wypłacać wynagrodzenie minimalne ustalone przez państwo.

Wydaje się, że nawet Częstochowa i święty obraz, który się tam znajduje nie uchroni nas przed ekonomiczną katastrofą na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat.