Badanie gleby wykonuje się w celu wypełnienia obowiązku, jakim są na przykład testy zgodności odpadów. Wykonuje je regularnie (zwykle co roku) posiadacz składowiska odpadów danego rodzaju. Ich celem jest potwierdzenie chociażby wybranych parametrów charakterystycznych.

Jak przebiega zrobienie badań gleb?

gdzie zrobić badanie gleby w PolsceAby ocenić stan środowiska, wykonuje się również badania ziem rolniczych. Chodzi przede wszystkim o monitorowanie zmian, jakie zachodzą pod wpływem działań rolniczych i pozarolniczych człowieka. W wyznaczonych punktach dokonuje się pomiaru wskaźników glebowych. Mianowicie: skład granulometryczny; poziom próchnicy i kwasowości ziemi; zawartość przyswajalnego potasu, fosforu, sodu czy magnezu. Ponadto obliczane są rożnego rodzaju stosunki, jak na przykład: stosunek C:N, suma zasad wymiennych, jak również stopień zasolenia gleby. Kwestia, gdzie zrobić badanie gleby w Polsce jest stosunkowo prosta. Wykonuje to bowiem Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Badania gleb mogą także prowadzić WIOŚ w ramach sieci wojewódzkich, stosownie do specyficznych potrzeb regionu. Co więcej, zaleca się wykonywać je co 4/ 5 lat (ziemie tzw. lekkie). Najlepszym terminem pobierania próbek jest okres po żniwach, a przed nawożeniem rośliny następczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku konieczności regulacji odczynu. Jeśli chodzi zaś o sposób pobierania gleby reguluje Polska Norma PN-R-04031:1997. Do tego przyjmuje się, że próbka dostarczona do laboratorium powinna ważyć około 250-500 g i zostać pobrana z powierzchni nie większej niż 4 ha. 

Watro wiedzieć, że Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych reguluje kwestie prawidłowej produkcji i ochrony roślin uprawnych. Szczególnie istotne jest dostosowanie nawożenia do potrzeb pokarmowych rośliny, z dbałością o odpowiedni poziom P, K oraz MG. A także działać zachowawczo.

Kategorie: Usługi