Dzięki przydomowym przepompowniom można skutecznie podnosić i transportować ścieki. Urządzenia montuje się tam, gdzie klasyczna kanalizacja jest niemożliwa. Urządzenia dobierane są indywidualnie do danego gospodarstwa, rodzaju ścieków oraz występowania zanieczyszczeń i ich wielkości.

Wykorzystanie przepompowni ścieków

przepompownieCzęsto wykorzystywane są przydomowe przepompownie, aby skutecznie podnieść poziom ścieków lub też pomóc w ich transporcie. Z racji ukształtowania terenu czasami niemożliwe są do wykonania standardowe kanalizacje grawitacyjne, zatem swoje zastosowanie znajdują przepompownie. Dzięki specjalnym systemom sterującym oraz zasilającym, można w łatwy sposób kontrolować pracę urządzenia. Sterowanie może być zarówno ręczne, jak i automatyczne. Wszelkie awarie lub odstępstwa od normy są sygnalizowane przez urządzenie. Dzięki dokładnym pomiarom wykonywanym przez urządzenie, które dotyczą czasu pracy systemu pompowego, użytkownik może zaplanować czas na konserwację oraz diagnostykę. Innym rodzajem przepompowni są urządzenia, które znajdują się np. w piwnicach. Są to przepompownie zewnątrzbudynkowe i stosowane są tam, gdzie wymagane są urządzenia poniżej poziomu kanalizacji. Kiedy uzyska się odpowiedni poziom ścieków, zostaje załączona specjalna pompa. Dzięki specjalnej nasadzie teleskopowej możliwe jest dokładne wyrównanie poziomu oraz wysokości.

Praktyczne pompy oraz przepompownie zbudowane są z solidnych materiałów, które nie ulegają korozji i odporne są na działanie kwasów. Dzięki temu ich żywotność jest długa. Odpowiednio dobrane urządzenie pomoże w skutecznym podnoszeniu poziomu ścieków, tam gdzie jest to wymagane i potrzebne. Wybór zastosowanego urządzenia zależny jest od rodzaju ścieków i wielkości zanieczyszczeń.