Usługi prawne przeważnie są wykorzystywane, kiedy bierze się rozwód, kupuje nieruchomość czy otrzymuje spadek. Jednak coraz częściej pomocy w kancelarii prawnej szukają osoby, które pragną ogłosić upadłość konsumencką.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

upadłość konsumencka pomoc prawnaW życiu bywa różnie i każdemu może się powinąć noga, co będzie skutkować nagła zmiana sytuacji życiowej. Biorąc kredyt hipoteczny, klient banku nie myśli o tym, że za parę lat może utracić możliwości zarobkowe i nie będzie w stanie go spłacać. Jednak zawsze się tak może zdarzyć, bo sytuacja rynkowa jest zmienna. W bardzo ciężkich sytuacjach ludzie poszukują ostatecznych rozwiązań. Jeżeli jest nam potrzebna upadłość konsumencka pomoc prawna będzie nam bardzo przydatna. Zwłaszcza jeżeli się nie znamy na prawnych możliwościach w sytuacji niewypłacalności. Upadłość konsumencką może ogłosić tylko osoba indywidualna, nieprowadząca działalności gospodarczej, a ogłoszenie upadłości może nastąpić tylko na drodze sądowej. Oznacza to, że od momentu złożenia stosownego wniosku, osoba zadłużona jest zobowiązana wykonywać wszelkie nakazy sądu, a może on zadecydować, że konieczne będzie oddanie nieruchomości czy dowolnych dóbr materialnych. Tego typu rozwiązanie chroni przed wzrostem kosztów oraz działaniami komorniczymi, ale wymaga bezwzględnego podporządkowania się decyzjom sądu. Każdego roku kilkaset osób składa wniosek o ogłoszenie upadłości, gdyż tracą płynność finansową, a przez to także zdolność do spłaty swoich zobowiązań. Taka sytuacja musi się utrzymywać przynajmniej od trzech miesięcy, aby można bylo ogłosić upadłość.

Upadłość konsumencka daje dłużnikom możliwość na spłatę zadłużenia w komfortowy sposób, ale także sąd może ułożyć cześć lub nawet całość zadłużenia. Jest to indywidualnie rozpatrywane i wymaga udokumentowania sytuacji życiowej, zarobkowej i kredytowej.

Kategorie: Finanse