Badania penetracyjne

Tworzywa, badania penetracyjne i składu chemicznego

Wiadomo, że jakość wszystkich produkowanych tworzyw i konstrukcji musi być kontrolowana i sprawdzana przy pomocy odpowiednich badań. Jednakże dobranie odpowiedniej metody badawczej nie zawsze jest proste, gdyż materiały różnią się między sobą strukturą sieci krystalicznej oraz wieloma innymi parametrami.

Metoda, a tworzywo – badania penetracyjne i inne

Badania penetracyjnePomóc mogą nam przepisy, które regulują, jakie metody powinny być stosowane do poszczególnych materiałów, jednak wiadomo, że nie obejmują one wszystkich dostępnych tworzyw. Jeżeli prowadzimy fabrykę, w której produkujemy różnego rodzaju tworzywa i materiały to najlepiej będzie, jeżeli zatrudnimy odpowiednią firmę, która zajmuje się badaniem materiałów i po prostu zlecimy jej wykonanie dla nas odpowiednich oznaczeń i nie musimy się wtedy martwić, gdyż specjaliści z tej firmy na pewno będą wiedzieli, jaką metodę badawczą zastosować. Możemy również prosić o dobranie odpowiedniej metody specjalistę, a następnie zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt i samemu dokonywać pomiarów różnych właściwości produkowanych przez nas materiałów. Krótko scharakteryzuję teraz poszczególne metody badania materiałów. Najnowsze badania penetracyjne są jedną z najstarszych i najczęściej wykorzystywanych metod, nadają się one do badania zarówno metali jak i niemetali, nie stosuje się ich tylko do badania substancji o strukturze porowatej. Metoda ta polega na pokryciu badanego materiału warstwą penetrantu, który przenika w miejscach uszkodzeń i wad do środka materiału. Badania magnetyczne są równie często stosowane, aczkolwiek są one trochę mniej dokładne i droższe od badań penetracyjnych. W tej metodzie wykorzystuje się siły strumienia magnetycznego, który oddziałuje na cząsteczki ferromagnetyczne umieszczone na powierzchni badanego obiektu.

Badania składu chemicznego – PMI – to jedna z najnowszych rodzajów badań, są one one bardzo dokładne i miarodajne, lecz niestety również bardzo drogie, ponieważ wymagają używania bardzo drogiego, specjalistycznego sprzętu. Badania ultradźwiękowe są obecnie rzadko używane.