Pomoc w odzyskiwaniu pieniędzy nigdy nie należy do prostych zadań. Na ogół jest to zadanie dość trudne wymagające niekiedy nie tylko znajomości przepisów prawa, ale także swego rodzaju umiejętności negocjacyjnych. Tylko na tej podstawie można bardzo szybko i łatwo odzyskać całą niezapłaconą przez dłużnika należność wraz z odsetkami.

Cechy dobrego windykatora od należności

windykacja należnościW polskich realiach windykacja może odbywać się na kilku różnych etapach. Jednym z nich jest jej prowadzenie na etapie przed sądowym. Oznacza to, że windykacja należności prowadzona jest przez wierzyciela, czyli osobę, która pragnie odzyskać swoje pieniądze od dłużnika bezpośrednio, albo też za pośrednictwem profesjonalnej firmy. Tego rodzaju firmy mają oczywiście pełne upoważnienie do działania w imieniu wierzyciela. W związku z tym działają niejako na jego wniosek. W ten sposób są w stanie odzyskane pieniądze przekazać wierzycielowi. Oczywiście należy odjąć od tego wynagrodzenie, które pokrywa w tym wypadku wierzyciel, który zlecił prowadzenie danego rodzaju działań. Warto jednak jest zwrócić uwagę na to, że nie zawsze prowadzenie tego rodzaju działań będzie skuteczne. W wielu przypadkach niestety dłużnicy skutecznie ukrywają majątek, a także uciekają z kraju. W ten sposób wierzyciel nie ma możliwości odzyskania należnych mu środków. Obecnie największym problemem wśród wierzycieli stało się złagodzenie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

Na tym aspekcie traci tak naprawdę bardzo dużo firm oraz instytucji. Taki dłużnik po prawomocnym orzeczeniu upadłości konsumenckiej będzie w stanie pozbyć się wszystkich swoich długów nie płacąc za nie nawet złotówki. Niestety wierzyciel pozostanie ze stratą finansową sięgającą niekiedy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, albo większą.

Kategorie: Prawo